Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2023-10-09)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 19 lutego 2024. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 16963,62 na .

REKLAMA