Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-11-13)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 16 listopada 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 14910,00 na .

REKLAMA