Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Podwójny szczyt (2023-11-24)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 22 lutego 2024. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 17677,13 na .

REKLAMA