Nazwa / Typ formacji

LPP SA / Trójkąt zniżkujący (2024-06-03)

W trakcie sesji 6 czerwca 2024 zaszło wybicie w górę z formacji zniżkującego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie ceny 18315,00 na ok. .

REKLAMA