Nazwa / Typ formacji
mBank SA / Trend wzrostowy (2018-02-12)
REKLAMA