Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2018-02-26)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji odwróconego trójkąta została osiągnięta 2018-03-01. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 450,80 na ok. .

REKLAMA