Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2018-03-12)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 18 czerwca 2018. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 410,52 na .

REKLAMA