Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2018-03-15)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-06-19. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 398,91 na ok. .

REKLAMA