Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Klin zniżkujący (2018-03-30)

Formacja zniżkującego klina została wypełniona 2018-05-11. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 455,40 na ok. .

REKLAMA