Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2018-03-30)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-08-20. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 380,83 na ok. .

REKLAMA