Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2018-04-17)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-08-20. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 377,78 na ok. .

REKLAMA