Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2018-05-01)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego została osiągnięta 2018-06-19. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował szanse na spadek do 404,40 na ok. .

REKLAMA