Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2018-05-21)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 2018-06-21. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 395,15 na .

REKLAMA