Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2018-05-21)

Cena docelowa po wybiciu z formacji odwróconego trójkąta została osiągnięta 2018-06-19. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 395,80 na ok. .

REKLAMA