Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-08-24)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 2018-09-25. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 431,80 na ok. .

REKLAMA