Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-09-20)

31 października 2018 formacja oRGR została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 322,19 na ok. .

REKLAMA