Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu spadkowego (2018-09-07)

21 września 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA