Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trójkąt zniżkujący (2019-03-08)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego trójkąta został osiągnięty 13 maja 2019. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 400,34 na ok. .

REKLAMA