Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Wsparcie (2019-04-10)

8 maja 2019 doszło do przebicia wsparcia, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA