Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Płaska baza (2019-04-18)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji płaskiej bazy została osiągnięta 13 maja 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 395,40 na ok. .

REKLAMA