Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trzy zwyżkujące dołki (2019-06-18)

Target po wybiciu z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 18 lipca 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 386,40 na ok. .

REKLAMA