Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu spadkowego (2019-06-24)

REKLAMA