Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trójkąt (2019-06-28)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji trójkąta został osiągnięty 12 lipca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 395,69 na ok. .

REKLAMA