Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Klin zwyżkujący (2019-06-06)

Podczas sesji 6 czerwca 2019 zaszło wybicie w górę z formacji zwyżkującego klina, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 443,35 na ok. .

REKLAMA