Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Chorągiewka (2019-07-02)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji chorągiewki został osiągnięty 25 lipca 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 370,19 na ok. .

REKLAMA