Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2019-08-14)

Target po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 27 września 2019. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 363,80 na .

REKLAMA