Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2019-08-29)

Formacja oRGR została wypełniona 15 października 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 375,93 na ok. .

REKLAMA