Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2019-08-29)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 15 października 2019. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 376,40 na ok. .

REKLAMA