Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2019-09-23)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 października 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 379,60 na .

REKLAMA