Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trójkąt (2019-09-06)

Formacja trójkąta została wypełniona 27 września 2019. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na wzrost do 359,11 na ok. .

REKLAMA