Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójny szczyt (2019-11-06)

9 stycznia 2020 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 444,14 na ok. .

REKLAMA