Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Płaska baza (2020-01-03)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji płaskiej bazy została osiągnięta 12 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 196,60 na ok. .

REKLAMA