Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2020-05-25)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 27 maja 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 199,20 na ok. .

REKLAMA