Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2020-05-08)

Podczas sesji 11 maja 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 66,97 na .

REKLAMA