Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trójkąt zniżkujący (2020-07-14)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego trójkąta został osiągnięty 3 sierpnia 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 183,67 na .

REKLAMA