Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu spadkowego (2020-09-15)

REKLAMA