Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-09-18)

25 września 2020 formacja oRGR została zanegowana. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 145,51 na ok. .

REKLAMA