Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2020-09-02)

W trakcie sesji 8 września 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 48,22 na .

REKLAMA