Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu spadkowego (2020-09-23)

Podczas sesji 6 października 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA