Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2020-09-28)

W trakcie sesji 13 października 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 124,99 na ok. .

REKLAMA