Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójny szczyt (2021-09-13)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 4 października 2021. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 430,35 na ok. .

REKLAMA