Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójny szczyt (2021-11-17)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 9 grudnia 2021. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 448,50 na .

REKLAMA