Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2021-12-10)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 24 lutego 2022. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 369,68 na .

REKLAMA