Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu spadkowego (2022-02-09)

REKLAMA