Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-05-19)

W trakcie sesji 13 czerwca 2022 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 124,93 na ok. .

REKLAMA