Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2022-06-27)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 14 lipca 2022. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 199,18 na ok. .

REKLAMA