Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2022-10-04)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 14 listopada 2022. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie ceny 343,40 na .

REKLAMA