Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Szybki wzrost (2022-11-14)

REKLAMA