Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Szybki wzrost (2022-11-14)

Podczas sesji 10 stycznia 2023 zaszło wybicie w górę z formacji szybkiego wzrostu. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 463,62 na ok. .

REKLAMA