Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trzy zwyżkujące dołki (2023-02-17)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 27 lipca 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 476,86 na ok. .

REKLAMA