Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Linia trendu wzrostowego (2023-02-17)

Podczas sesji 10 marca 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA